És un producte que permet arribar a tenir un estalvi del 40% a la declaració de la Renda.

Gestingral ofereix un estudi sense compromís a tots els interessats en obrir un pla de pensió abans d’acabar l’any. L’assessoria, que treballa colze a colze amb l’asseguradora alemanya Allianz, opta sempre per oferir plans assegurats a risc zero, ja que els considera la millor opció pels seus clients.

“Nosaltres apostem per la seguretat: una opció per estalviar-te diners a la declaració de la Renda”, explica Albert Pujol, responsable del departament d’assegurances del despatx de Vilanova i la Geltrú (Garraf), que explica en què consisteix aquest estudi gratuït.

“Un pla de pensions és un molt bon producte, perquè pots arribar a tenir un estalvi del 40% a la Renda. Però abans hem d’analitzar si surt a compte. Depèn sobretot dels ingressos”, assegura Pujol, que destaca la sensació de confiança que dóna treballar amb Allianz: “És una multinacional i són alemanys; mai et donaran més del que et poden donar”.

El responsable d’assegurances afegeix que ara és un “bon moment” per estudiar la viabilitat d’un pla de pensió, ja que encara s’està a temps de gaudir de descomptes per la Renda de l’any vinent. A més, com que ja s’acaba l’any, moltes empreses ofereixen ofertes i promocions que fan més atractiu el producte.

De mica en mica, s’omple la pica

A més dels plans de pensió, a Gestingral també es poden contractar plans d’estalvi. Aquests productes no tenen cap benefici de cara a la declaració de la Renda, però suposen un bon instrument per estalviar diners gairebé sense adonar-se’n. “Hi pots posar 30 euros el mes. Al cap de l’any, ja en tens guardat 360…i sense assabentar-te’n!”, exclama Albert Pujol.

Es un producto que permite llegar a tener un ahorro del 40% en la declaración de la Renta .

Gestingral ofrece un estudio sin compromiso a todos los interesados en abrir un plan de pensión antes de acabar el año. La gestoría, que trabaja codo con codo con la aseguradora Allianz, opta siempre por ofrecer planes de pensión asegurados a riesgo zero, ya que los considera la mejor opción para sus clientes.

“Nosotros apostamos por la seguridad: una opción para ahorrarte dinero en la declaración de la Renta”, explica Albert Pujol, responsable del departamento de seguros del despacho de Vilanova i la Geltrú (Garraf), que explica en que consiste el estudio gratuito.

“Un plan de pensión es un excelente producto, porque puedes llegar a tener un ahorro del 40% en la Renta. Pero antes hay que analizar si sale a cuenta. Depende sobretodo de los ingresos”, asegura Pujol, que destaca la sensación de confianza que da trabajar con Allianz: “Es una multinacional y son alemanes; nunca darán más de lo que te pueden dar”.

El responsable de seguros añade es un “buen momento” para estudiar la viabilidad de un plan de pensión, ya que todavía se está a tiempo de disfrutar de los descuentos para la Renta del próximo año. Además, como ya finaliza el año, muchas empresas ofrecen ofertas y promociones que hacen más atractivo el producto.

Poco a poco se puede ahorrar mucho

Además de los planes de pensión, en Gestingral también se pueden contratar planes de ahorro. Estos productos no tienen ningún beneficio de cara a la declaración de la Renta, pero suponen un buen instrumento para ahorrar sin darse cuenta. “Le puedes echar 30 euros al mes. Al cabo de un año, ya tienes guardado 360…y sin enterarte”, exclama Albert Pujol.