El Codi Penal reconeix actualment la responsabilitat penal de les persones jurídiques. Resumint, aquesta nova figura de l’ordenament jurídic determina que si una empresa comet un delicte que la pugui beneficiar, aquesta en sigui responsable penalment i de retruc també l’administrador, tot i que aquest no en sàpiga res. En definitiva: l’empresa i l’administrador poden ser condemnats per via penal per un delicte comès, per exemple, per un treballador.

El compliance penal és un pla de prevenció de delictes que una vegada implementat a una empresa permet acreditar el compromís d’aquesta amb el compliment de les lleis penals i evitar a més qualsevol possible responsabilitat penal de la persona jurídica.

Davant la possibilitat de comissió delictual per part de persona jurídica –com l’exemple del primer paràgraf- i les dures penes que preveu la llei (dissolució de l’empresa, suspensió d’activitats i multes astronòmiques), els plans de compliance penal són avui dia totalment necessaris per a les empreses, no només per blindar legalment l’organització, si no també perquè s’entén que les empreses que es sotmeten a aquests programes de prevenció aposten per les bones practiques i l’ètica, un valor afegit de cara a clients i la societat en general.

Tota aquesta informació es detallarà de forma precisa en la jornada gratuïta del 17 de juny. Rafael Martínez -a la imatge inferior- de Zenit Abogados , despatx associat amb Gestingral, farà una presentació sobre els plans de compliance penal.

rmartinez