Des de principis d’aquest any, qualsevol persona que treballi o col·labori amb centres educatius, empreses o entitats amb menors d’edat necessita tenir validat un document que acredita que no té antecedents per delictes de naturalesa sexual.

Aquesta acreditació, d’obligat compliment per lluitar contra els abusos a menors d’edat, es pot aconseguir de diverses maneres. Bàsicament, però, hi ha dues opcions: o bé acudint a la seu del Ministeri de Justícia a Barcelona; o si es volen evitar cues i desplaçaments, demanar el document a través d’internet o mitjançant empreses especialitzades en la seva gestió, com Gestingral.

I què es necessita per obtenir la certificació negativa del “Registre Central de delinqüents sexuals”? Només cal tenir el DNI electrònic i el PIN. I si no coneixem aquest codi? Doncs cap problema. Només cal anar a una comissaria de la Policía Nacional i demanar-lo. Tant sols amb aquesta informació n’hi ha prou per obtenir el certificat.

És important recalcar que a través d’aquest tràmit només s’obté una certificació negativa que no s’han comès delictes de naturalesa sexual. En cap cas, doncs, un tercer –en aquest cas Gestingral- pot accedir a dades de caire personal del sol·licitant, ja que això vulneraria la llei de protecció de dades.

foto-classe