En aquest programa parlem d’emprenedors i ho fem amb Amadeu Pujol director de Gestingral; Maria Rafols de Balanyà i Ràfols, S.L.; Pere Pauné d’Indomi S.L. i Josep Rigol de L’Espígol.

En este programa hablamos de emprendedores con Amadeu Pujol, gerente de Gestingral; Maria Ràfols de Balanyà Y Ràfols S.L.; Pere Pauné de Indomi S.L. y Josep Rigol de “L’Espígol”