En general, les persones que estiguin divorciades i tinguin fills han de tenir en compte diversos aspectes per a la seva declaració de la Renda. Algunes qüestions a considerar són les següents:

 1. Qui es posa els fills? Per a respondre, cal revisar la sentència de divorci, i caldrà veure qui té la custòdia dels fills:
  • Custòdia única: Només el progenitor que te la custòdia pot incloure els fills com a descendents a la seva declaració (cosa que fa reduir la tributació pel fet de tenir els fills), i inclús la podrà fer conjunta amb aquests (incloent-hi tots els rendiments, també dels fills, amb les reduccions corresponents per a la renda conjunta, cosa que podria fer rebaixar la tributació en determinats casos).
  • Si és compartida:
   • Si els fills tenen entre 18 i 25 anys, es podrà imputar a la declaració de renda mig fill cada progenitor (és a dir, el 50% cadascun).
   • Si són menors de 18 anys, també s’hauran d’imputar el 50% dels fills cada progenitor, però a més, un dels dos progenitors també podrà fer la renda conjunta amb els fills -incloent els rendiments d’aquests- i, per tant, rebaixar la tributació encara més. És habitual en aquests casos que en cas d’acord entre la parella divorciada, sigui el progenitor amb majors ingressos qui faci la renda conjunta amb els fills i posteriorment compensi a l’altre progenitor; i també és habitual en cas de dificultat en l’acord que els anys parells ho faci un progenitor i els anys imparells l’altre progenitor.
 1. Si hi ha pensions per aliments dels fills:
  • Només té impacte en la declaració de la Renda del progenitor que les paga, que podrà reduir la seva tributació per aquest motiu. No afecta en cap cas a la renda de l’altre progenitor.
 2. Si hi ha pensions compensatòries.
  • Per a la persona que paga la pensió a l’excònjuge, es podrà deduir aquest import de la seva renda, reduint la seva tributació.
  • Per a la persona que rep la pensió compensatòria, caldrà que la inclogui com a rendiments del treball en la seva renda, i tributi per aquest import percebut.

En qualsevol cas, per a aprofitar totes les deduccions possibles, per a la seguretat que s’ha efectuat correctament la declaració de renda i per a l’optimització de la fiscalitat dels excònjuges, recomanem que et posis en mans d’un dels nostres especialistes en Declaracions de la Renda a Gestingral.