Les escales de la Renda son les diferents tarifes d’impostos que s’apliquen a cada tram d’ingressos d’un contribuent, segons la seva situació personal i familiar.

La Renda té dues escales:

Escala de la base general: Contempla les situacions per generació de diners, per exemple:

  • Rendiments del treball
  • Immobles llogats
  • Rendiments com autònoms

A Catalunya, l’escala de la base general va des del 0% i fins al 50%, depenent de la quantitat d’ingressos, repartit en 13 trams diferents.

Escala de la base d’estalvi: Contemplen tots aquells diners, que generen més diners, per exemple:

  • Venda d’accions o criptomonedes
  • Dividends que hem rebut
  • Venda d’un immoble

La base de l’estalvi té els següents trams:

  • Fins a 6.000€, al 19%
  • Entre 6.000€ i 50.000€, al 21%
  • Entre 50 i 200.000€, al 23%
  • A partir de 200.000€, 26%

En qualsevol cas, la tributació de la renda és progressiva i funciona per trams i, per tant, el fet de canviar d’escala de tributació mai suposa una pèrdua de diners nets, ja que l’única part que canvia de tram són els últims euros guanyats, i no pas tots els rendiments declarats, que tributen en els primers trams de la renda.

Per tant, en l’exemple d’un increment de salari, és possible que faci saltar d’escala de tributació, per només serà pels euros de l’increment, i no pas per la resta del salari, que es mantindrà en els trams de l’escala corresponents.