Es obligatori que tant gossos, gats, conills, fures i animals equins tinguin instal·lat un xip en el que es recullen les dades dels propietaris responsable de l’animal.

Aquest sistema és obligatori ja que serveix per poder reconèixer legalment a l’animal com un membre de la unitat familiar. Recordeu que, tenir un animal de companya sense xip pot ser objecte de sanció administrativa.