La Llei de Protecció Animal reconeix que no seran en absolut embargables els animals de companyia, sense perjudici de que es puguin embargar les rentes que els mateixos generin.

Per tant, no, un animal de companyia no es pot embargar.