En el darrer programa vam parlar dels beneficis i perjudicis dels fons d’inversió per a Pimes. Entrevista a Amadeu Pujol i a Joaquim Sanmartín, l’home que farà renéixer un Frankfurt a la Rambla de Vilanova.


En el último programa hablamos de los beneficios y perjuicios de los fondos de inversiones para Pimes. Entrevista a Amadeu Pujol y a Joaquim Sanmartín, el hombre que hará renacer un Frankfurt en la Rambla de Vilanova.