En aquesta primera part del programa d’avui hem destacat notícies com la dificultat perquè els autònoms cobrin atur i la creació de la Cambra de Comerç d’Espanya.

En esta primera parte del programa hemos destacado noticias como la dificultad para que los autónomos cobren del paro y la creación de la Cambra de Comercio de Espana