Finalment, i després de mesos d’espera, el 27 de gener de 2022 s’ha publicat la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de l’assumpte C-788/19 referent a la legislació del model 720.

La sentència exposa que l’Estat espanyol ha incomplert diversos pretextos referents a la lliure circulació de capitals dins de la Unió Europea. Concretament, apunta que les elevades sancions (tant de la presentació fora de termini o la no presentació del model, com la imprescriptibilitat de les rendes, com la multa del 150%) són abusives en comparació amb altres declaracions informatives i que, en conseqüència, es redunda en dificultar als contribuents a triar on volen dipositar els seus estalvis (si bé a l’Estat espanyol o a qualsevol altre país de la UE).

Per tant, la conseqüència immediata a la pràctica és l’anul·lació del règim de sancions associades a la no presentació o a la presentació errònia del model 720 (fins que no hi hagi una nova reglamentació, en què l’Estat espanyol té un termini de 2 mesos).

Tot i això, en cap cas s’anul·la l’obligació de la presentació del model 720, tal com han publicat alguns mitjans de premsa.

SI NECESSITES ASSESSORAMENT PER AL MODEL 720, CONTACTA’NS!