Des de mitjans d’octubre totes les persones que estiguin aturades poden donar-se d’alta d’autònom i cobrar simultàniament de l’atur durant un màxim de nou mesos. Fins ara aquesta possibilitat estava limitada a les persones fins a 30 anys, però des del 10 d’octubre, quan va entrar en vigor la reforma de la llei, la mesura s’ha fet universal per a totes les edats.

A més, la nova llei també amplia el termini màxim de suspensió de la prestació en cas de donar-se d’alta d’autònom. Fins a mitjans del mes passat, el plaç màxim era de 24 mesos. Això volia dir que si una persona decidia tirar endavant un negoci tenia un límit màxim de dos anys per reiniciar l’atur en cas que el seu projecte no funcionés. Ara, en canvi, aquest termini s’amplia fins els cinc anys per a totes les edats.

Aquesta modificació és molt rellevant, ja que fins ara, molts emprenedors, davant la possibilitat de perdre la seva prestació per desocupació, es veien emesos a “capitalitzar-lo”, explica Mari Carmen Grillo, responsable del departament de laboral de Gestingral, que es mostra “molt satisfeta” de les noves ajudes als autònoms.

DSC_0485

Canvis importants també en les bonificacions

En un altre capítol on també hi ha novetats substancials és que el fa referència a les bonificacions. La més important és que, per primer cop, el treballador autònom que contracti treballadors ja no perdrà cap de les bonificacions de les que gaudeixen els emprenedors. Aquestes bonificacions se les poden aplicar les persones que fa més de cinc anys que es van donar de baixa com autònoms o que senzillament no han treballat mai per compte pròpia. Són les següents:

-Durant els sis primers mesos d’alta d’autònom, una quota fixa de 50 euros el mes
-Entre el sisè i el dotzè mes, una quota fixa de 125 euros el mes
-Entre el dotzè i el divuitè mes, una quota fixa de 180 euros el mes.
A més, en cas el cas d’homes menors de 30 anys, i de dones menors de 35, hi ha possibilitat de prorrogar durant 12 mesos més aquesta darrera quota fixa de 180 euros el mes.

En el cas de persones donades d’alta com autònomes amb discapacitat, la bonificació s’amplia fins els 5 anys; durant els primers dotze mesos poden gaudir de la tarifa plana de 50 euros i, els quatre anys posteriors, se’ls hi manté una quota de 125 euros el mes.

Pel que fa als autònoms familiars (familiars de fins a segon grau que col·labori en el negoci), les bonificacions s’amplien dels 12 als 18 mesos.