Els autònoms societaris (administradors de societats mercantils) ja poden acollir-se a la Tarifa Plana de la Seguretat Social, tant els que vulguin acollir-se a partir d’aquesta data com a aquells que se’ls havia denegat l’accés.

La Seguretat Social ha rectificat el criteri que havia aplicat des del 2013, i que varis tribunals ja havien modificant a mesura que alguns autònoms havien demandat a la Seguretat Social. D’aquesta manera, mitjançant una nota interna la Seguretat Social modifica el seu criteri: “en existir ja doctrina jurisprudencial sobre l’aplicació del que es disposa -el dret dels autònoms societaris a accedir a la bonificació- procedeix modificar el criteri que ha vingut mantenint la Tresoreria General, de manera que es permeti als treballadors autònoms socis de societats mercantils capitalistes acollir-se als beneficis en la cotització prevists per l’article 31 de la Llei 20/2007, de l’Estatut del Treball Autònom”.

Per tant, a partir d’ara hi ha dos aspectes que poden afectar directament als autònoms societaris:

  • Els NOUS autònoms societaris que s’hagin de donar d’alta properament podran optar (si compleixen els requisits) a la tarifa plana, estalviant-se així més de 300€/mensuals.
  • A aquells autònoms societaris que ja estiguessin donats d’alta i que no hagin transcorregut 4 anys des del cobrament de la primera quota d’autònom societari poden demanar la bonificació mitjançant sol·licitud d’ingressos indeguts.

En cas de tenir dubtes al respecte de l’aplicació d’aquests, pot posar-te en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic laboral@gestingral.com o el telèfon 93 814 16 87.