Enguany la campanya de la Declaració de la Renda comença el dia 6 d’abril i acaba el 30 de juny de 2022. Per poder atendre’t el millor possible, t’aconsellem no esperar a l’últim moment. Pots demanar dia i hora de visita presencial, per telèfon o per videoconferència:

 • DNI DEL TITULAR I DEL CÒNJUGE (IMPRESCINDIBLE PER A TENIR DADES FISCALS)
 • RENDA 2020 (excepte que l’haguéssim confeccionat des de Gestingral)
 • Certificats fiscals de BANCS dels interessos cobrats
 • Certificats de l’EMPRESA referent als salaris percebuts
 • Certificat de la PENSIÓ o PRESTACIÓ D’ATUR percebuda
 • Certificat d’aportacions a PLA DE PENSIONS
 • Certificats de quotes a SINDICATS, COL·LEGIS PROFESSIONALS o PARTITS POLÍTICS
 • Carnet de FAMÍLIA NOMBROSA
 • Certificats de DISCAPACITAT (de titulars, cònjuges i fills)
 • CERTIFICATS de donatius a fundacions i associacions
 • SI ÉS PROPIETARI I COBRA LLOGUERS: Contracte de lloguer (i annexes o renegociacions fetes), despeses de comunitat, reparacions, assegurances, hipoteques, administradors de finques, etc.
 • LLOGUERS PAGATS d’habitatge habitual (només deduïbles en contractes anteriors al 2015 i/o complint algunes condicions)
 • SI ES DEDUEIX LA HIPOTECA EN L’HABITATGE HABITUAL: REBUTS D’ASSEGURANCES
 • ESCRIPTURES D’ADQUISICIÓ D’IMMOBLES de 2021 i DESPESES ASSOCIADES (ja sigui compra o herència: notari, impostos, gestoria, registre, etc.)
 • COMPRAVENDA ACCIONS à IMPORTS I DATES DE COMPRA I DE VENDA
 • COMPRAVENDA CRIPTOMONEDES à IMPORTS I DATES DE COMPRA I DE VENDA
 • EN CAS DE VENDA D’UN HABITATGE O IMMOBLE:
  • Escriptura de compra de l’habitatge antic que s’hagi venut
  • Justificants de TOTES les despeses de la compra de l’habitatge antic (notari, impostos, gestoria, registre, etc.)
  • Cancel·lació de la hipoteca de l’habitatge antic (rebut del banc)
  • Escriptura de venda (còpia simple) de l’habitatge antic i despeses de venda (Comissions immobiliària, plusvàlua municipal, etc.)
  • Si ha reinvertit l’import de la venda d’aquest: Escriptura de compra del nou habitatge i TOTES les despeses de compra (notari, impostos, gestoria, registre, etc.)
  • Declaracions de Renda des de l’any que es va comprar l’habitatge antic (si no les vàreu fer al nostre despatx)
 • COMPROVANTS BANCARIS D’AJUDES REBUDES:
  • Rendes d’emancipació, compra d’habitatges, etc.
  • Ajudes rebudes per part de la Generalitat (2.000€ autònoms, ajudes directes per sectors afectats, etc.)
 • PLAN PREVER – PIVE – RENOVE d’ajuda en la compra de vehicles