Què és el posicionament SEO d’una web?

Quan parlem de posicionament, ens referim a optimitzar un contingut concret dins d’un entorn definit per augmentar la seva visibilitat. En aquest cas, si parlem de posicionament SEO de pàgines web, ens referim a fer més atractiu el contingut d’una web per als motors de cerca a internet. Els motors de cerca són pàgines web (com Goolge) on els usuaris busquen temes del seu interès ja sigui per comprar productes, contractar serveis o cercar informació especialitzada en temes concrets.

Els motors de cerca treballen amb contingut global. Per obtenir aquest objectius de posicionament s’utilitzen tècniques i estratègies bàsicament dins de la web. Ja sigui amb una bona estructura de continguts amigables per als robots dels cercadors com Google o Bing; o bé amb textos amb contingut rellevant que també siguin atractius a aquests robots.

El posicionament LOCAL d’una web

Si el producte, servei o informació està enfocat a una localització geogràfica específica, l’objectiu és que apareguin en els resultats de les cerques amb una intenció de cerca enfocada a una zona geogràfica, feta per un usuari. Normalment cerquen un professional que ofereix un servei en una zona concreta, o bé perquè la informació cercada fa referència concretament a una zona.

posicionament web local

En aquest cas, les tècniques i estratègies es veuen ampliades. No vol dir que siguin més complexes ni més costoses, sinó que els recursos es diversifiquen en diferents canals i plataformes buscant un impacte, sobretot amb referències locals, combinats amb les referències al servei, producte o tema d’interès.

Diferències entre SEO i SEM

Si busquem la definició i traducció d’aquests termes, només hauré de matisar la diferència entre Posicionament SEO i SEM.

SEO

Definició: Search Engine Optimitzation

(Optimització per a motors de cerca)

SEM

Definició: Search Engine Marketing

(Màrqueting per a motors de cerca)

El posicionament SEO té l’objectiu exprés de posicionar un contingut en concret dins de les primeres posicions dels resultats de cerca d’un motor de cerca (per exemple Google o Bing) i que es presenti de la manera més atractiva a l’usuari perquè hi vulgui accedir amb un clic. Sense una intenció concreta de comercialitzar (o monetitzar) aquest contingut. Podem pensar que amb aquest clic, l’usuari accedirà a uns continguts que poden estar suficientment optimitzat per a la seva comercialització, ja sigui amb una botiga online, amb una pàgina web comercial, o amb altres tipus de continguts optimitzats.

El posicionament SEM, per definició, abraça un camp més ampli d’actuació quan el seu objectiu és optimitzar i aplicar tècniques i estratègies per comercialitzar aquests continguts a través dels motors de cerca (com Google). Dins d’aquesta definició, sí, també hi poden entrar les estratègies SEO.

paraules clau SEO

El que ens trobem en l’argot del mercat, és que el posicionament SEO es refereix al posicionament del contingut de manera orgànica (sense pagar directament a Google per posicionar). I, mal aplicat des dels inicis d’aquest tipus d’estratègies, el posicionament SEM es refereix únicament a les estratègies amb l’objectiu de posicionar continguts de manera NO orgànica (pagant directament a Google pel seu posicionament).

Màrqueting SEO

Podem trobar altres conceptes com el Màrqueting SEO, o similars, on sobretot les estratègies i objectius concrets no queden ben definits únicament pel seu títol. Aquí el professional ens haurà de concretar fins on arribaran els seus serveis.

Comparativa SEO / SEM

Tan les estratègies de posicionament web SEO com les estratègies SEM tenen objectius diferents. Independentment del cost econòmic de cada plantejament, et presentem alguns punts orientatius perquè puguis escollir la millor estratègia per posicionar la teva web.

Avantatges SEO

  • El posicionament millora amb el temps.
  • Els resultats són a curt i llarg termini.
  • Es treballen els continguts.
  • Es treballa l’estructura.

Avantatges SEM

  • El posicionament té una durada limitada.
  • Els resultats són ràpids.
  • Els continguts queden en un segon pla.
  • L’estructura queda en un segon pla.

Per això és important tenir clars els objectius i necessitats, per obtenir uns serveis ben enfocats i personalitzats a les necessitats.