El número de dies dependrà del que fixi el conveni col·lectiu del sector d’activitat, cal tenir present la diferència entre dies naturals o  dies laborals:

  • Si el conveni fixa la durada de les vacances en dies laborables (no es tindrà en compte els dissabtes, diumenges i festius), per tant, la norma general establirà en 22 dies laborals, per tant 1,8 dies per mes treballat.
  • Si el conveni fixa la durada de les vacances en dies naturals, la norma general establirà en 30 dies naturals com a vacances, per tant, 2,5 dies de vacances per mes treballat.

I els treballadors a temps parcial o reducció de jornada?

Tenen dret al mateix nombre de dies de vacances que els empleats a temps complet. Només canvia la retribució que seria proporcional a la jornada.

Es pot renunciar a les vacances a canvi d’una compensació econòmica?

No, les vacances han de ser sempre remunerades i no es poden substituir per diners extra.