El dia 3 d’octubre passat, el Tribunal Suprem va resoldre la sentència 1462/2018, referent a les PRESTACIONS PER MATERNITAT percebudes per l’Institut Nacional de la Seguretat Social, i que les declarava EXEMPTES DE TRIBUTACIÓ en l’IRPF.

A qui afecta? Devolució de la Renda per Maternitat  Quins anys? Devolució de la Renda per Maternitat  Per a tothom? Devolució de la Renda per Maternitat

Com a conseqüència d’això, els contribuents que haguessin estat de baixa per maternitat o paternitat i que haguessin tributat per aquests imports cobrats, podran sol·licitar la rectificació d’aquestes liquidacions (sempre que no estiguin prescrites) i demanar la devolució d’aquests imports tributats en excés.

D’aquesta manera, la citada sentència afecta de forma directa a aquelles mares i pares que tinguin rendes mitjanes o altes, i no afectarà a aquelles persones amb rendes baixes. Per altre banda, com s’ha comentat, només afectarà a les Rendes dels exercicis no prescrits, que generalment seran els 2014, 2015, 2016 i 2017, i per tant, a fills i filles nascuts amb posterioritat a l’octubre de 2013.

L’Agència Tributària ha implementat una eina informàtica que agilitza aquestes devolucions, fent que sigui molt senzill demanar aquesta devolució, i que pot trobar en aquest enllaç següent:

Devolució de la Renda de les Prestacions de Maternitat

Tingui en compte que des del 3 de desembre ja pot demanar la sol·licitud referent als exercicis 2014 i 2015, i que a partir del gener estaran habilitades les sol·licituds 2016 i 2017. Per als exercicis 2018 i posteriors ja quedarà corregit en la liquidació de la pròpia Renda.

En cas que vulgui que li sigui tramitat des de Gestingral, li oferim tres opcions:

  • En cas que vulgui que li calculem l’import exacte de la devolució i fer la sol·licitud a l’Agència Tributària, Gestingral li ofereix aquesta possibilitat realitzant una visita personalitzada per uns honoraris de 80€.
  • En cas que vulgui que li tramitem la sol·licitud sense calcular l’import, Gestingral li ofereix aquesta possibilitat per uns honoraris de 20€.
  • Tot i així, li recomanem que es faci vostè mateix la tramitació donades les facilitats ofertes per l’Agència Tributària.

Per a més informació podeu posar-vos en contacte amb nosaltres al correu electrònic info@gestingral.com o bé al telèfon 93 814 16 87.