FASE DE REPRESA:

  • Mascareta obligatòria tant en espais tancats com en espais a l’aire lliure, sempre que no es pugui garantir la distància física de seguretat.
  • Distància física de seguretat en espais tancats com a l’aire lliure:
    1,5 m entre persones = 2,5 metres quadrats per persona
  • Ja es permet la mobilitat interna a tota Catalunya.
  • A partir d’aquest diumenge 21 (inclòs) es permet mobilitat absoluta internament a l’estat espanyol i a la majoria d’estats europeus.
  • Fins al 24 de juny: Aforament 50% en espais tancats i del 75% en espais oberts.
  • A partir del 25 de juny: La limitació serà de 2,5 metres quadrats per persona als locals.