Amadeu Pujol, administrador de l’assessoria Gestingral de Vilanova, explica les crítiques vertides per empresaris i economistes sobre la configuració de l’Impost de Societats nascut de la reforma fiscal 2015.

Necessites una gestoria a Vilanova?

Amadeu Pujol, administrador de la gestoría Gestingral de Vilanova, explica las críticas vertidas por empresarios y economistas sobre la configuración del Impuesto de Sociedades nacido de la reforma fiscal 2015.

Necesitas una gestoría en Vilanova?