Nova àrea de comunicació

Gestingral ha incorporat un nou servei el despatx: comunicació corporativa. Mitjançant diversos professionals de cada una de les àrees de la comunicació (màrketing, creativitat, publicitat, disseny, periodisme, community manager i comunicació), l’assessoria ofereix ara aquest nou servei després d’haver comprovat en els últims anys la importància que les empreses es donin a conèixer per tenir èxit en el seu negoci.

“Qualsevol empresa que avui no estigui a les xarxes, no existeix”, admet Amadeu Pujol, que destaca “l’efectivitat” de la comunicació corporativa.

Gràcies a aquest nou departament, els clients de Gestingral trobaran centralitzat en el mateix despatx tota una sèrie de serveis vinculats a la comunicació: creació i gestió de web i xarxes socials (community manager); publicitat (flyers, tríptics, díptics, logos, targetes,..); disseny de falques de ràdio; creativitat; campanyes de publicitat o comunicació; redacció de notes de premsa,.. “Els clients trobaran qualsevol servei que permeti donar a conèixer el seu establiment”, assegura l’administrador de Gestingral.

Publicitat

Nueva área de comunicación

Gestingral ha incorporado un nuevo servicio al despacho: comunicación corporativa. A través de varios profesionales de cada una de les áreas de la comunicación
(màrketing, creatividad, publicidad, diseño, periodismo, community manager y comunicación), la asesoría ofrece ahora este nuevo servicio después de haber comprobado en los últimos años la importancia que las empresas se den a conocer para tener éxito en su negocio.

“Cualquier empresa que hoy no esté en las redes sociales, no existe”, admite Amadeu Pujol, que destaca “la efectividad” de la comunicación corporativa.

Gracias a este nuevo departamento, los clientes de Gestingral tendrán de manera centralizada en el mismo despacho toda una serie de servicios vinculados a la comunicación: creación y gestión web y redes sociales (community manager); publicidad (flyers, trípticos, dípticos, logos, targetas,…); diseño de falcas de radio; creatividad; campañas de publicidad o comunicación; redacción de notes de prensa,… “Los clientes encontrarán cualquier servicio que permita dar a conocer su establecimiento”, asegura el administrador de Gestingral.

Publicitat