EM PUC COMPATIBILITZAR L’ATUR AMB FEINA?

Si, sempre que el treballador compleixi els requisits per demanar la prestació d’atur i que sigui en un dels següents casos:

  • Un treballador que estigui a l’atur a temps complet, obté una feina a temps parcial. Podrà seguir rebent la prestació per les hores que no treballa.
  • Treballadors que realitzen dues feines a temps parcial i perden una d’elles, poden demanar la prestació d’atur per la feina perduda.
  • Treballadors contractats a jornada completa, que per decisió de l’empresa i autoritzat per un ERTO passen a treballar menys hores per les quals estaven contractes inicialment, podran rebre la prestació d’atur per les hores reduïdes.
  • Treballadors que tenen una feina a temps complet i una a temps parcial. Només podran demanar la prestació si perden la feina de temps complet, i rebran la prestació per les hores de la jornada en atur.

QUINA QUANTIA PUC PERCEBRE D’ATUR SI COMPATIBILITZO AMB FEINA?

Inicialment, la quantia es calcula igual que l’atur complet:

La quantia de la prestació d’atur es calcula a partir de la base reguladora del treballador. Es tindran en compte les bases de cotització per les quals les empreses hagin cotitzat a la Seguretat Social per al treballador durant els 180 dies precedents a la situació d’atur.

L’import a percebre serà el 70% de la base reguladora total els primers 180 dies, i després el 50%.

Si compatibilitzem l’atur:

La quantia que es percebrà serà la part corresponent al percentatge de jornada per la qual s’està a l’atur respecte a l’import que es rebria per l’atur complet.

Per Exemple:

El Josep està a l’atur i aconsegueix una feina de 20 hores setmanals (50% de la jornada laboral), i compatibilitza aquesta feina amb l’atur. Si la seva prestació a l’atur complet era de 28,83€/dia, ara serà de 14,41€/dia, la meitat.

En canvi l’Anna, tenia dues feines, la feina A era d’un 20% de la jornada i la feina B era d’un 80%. L’han fet fora de la feina A i per tant, cobrarà el 20% de la prestació d’atur complet.