Certificats digitals

Què és un certificat digital?

Un certificat digital és un sistema d’identificació per internet, que permet acreditar-se davant de l’Administració pública per a realitzar qualsevol tràmit, i que inclús permet signar qualsevol document amb la mateixa validesa que una signatura manuscrita. També és conegut com a signatura digital o certificat electrònic.

No és el mateix que la “Cl@ve PIN”, ni que la “Cl@ve Permanente”, ni tampoc que el “iDCat Mòbil”, que són sistemes diferents d’identificació que no permeten realitzar tots els tràmits.

 1. Cal tenir el DNIe físicament, i recordar la contrasenya d’aquest.
 2. Si no recordes la contrasenya, cal anar a la Comissaria de la Policia Nacional (carrer Vapor 19, de Vilanova i la G.) i fer els següents dos tràmits:
  1. No cal cita prèvia. Abans d’entrar a la comissaria, introduir el DNIe a la màquina, marcar “No recordo la contrasenya”. Seguir els passos que marca la màquina, posant les empremptes dactilars per a acreditar-se. Introduir una contrasenya que caldrà recordar posteriorment.
  2. Un cop renovada la contrasenya, caldrà marcar la opció de “Renovar certificats”, i seguir els passos que marca la màquina.
 3. A continuació, caldrà venir a les oficines de Gestingral (no cal cita prèvia), a on ens encarregarem de realitzar la resta del tràmit (entre 5 i 10 minuts).
 1. Cal tenir el DNI en vigor.
 2. Des de Gestingral, et demanem cita prèvia a les oficines d’Hisenda que tu desitgis. Les més habituals són:
  • Oficina Hisenda de Vilanova i la Geltrú: Cr. Cristòfol Raventós, 12
  • Oficina Hisenda a Vilafranca del Penedès: Cr. Sant Julia, 4
  • Oficina Hisenda a Barcelona: Pl. Doctor Letamendi, 13
  • Oficina Hisenda a Tarragona: Rambla Nova, 93
 3. El dia i l’hora concretats, caldrà que vagis a la oficina d’Hisenda amb un número de 9 dígits que et facilitarem, a banda del teu DNI en vigor.
 4. Des de Gestingral ens encarreguem de la resta del tràmit.
 1. Cal tenir el DNI, NIE o passaport en vigor.
 2. Des de Gestingral, ens encarreguem de preparar el tràmit i et demanem cita prèvia a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
 3. El dia i l’hora concretats, caldrà que vagis a l’OAC de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú amb el teu DNI en vigor.
 4. Cal que tornis a Gestingral per a facilitar-nos el document que t’hauran donat a l’Ajuntament, i ens encarreguem de la resta del tràmit.
 1. Cal tenir el certificat digital de l’administrador únic o d’un dels administradors solidaris, sempre i quant aquest s’hagi obtingut amb cita prèvia a Hisenda.
 2. Des de Gestingral, ens encarreguem de realitzar la resta del tràmit.
 1. Cal tenir el DNI en vigor.
 2. Des de Gestingral, et demanem cita prèvia a les oficines d’Hisenda que tu desitgis. Les més habituals són:
  • Oficina Hisenda de Vilanova i la Geltrú: Cr. Cristòfol Raventós, 12
  • Oficina Hisenda a Vilafranca del Penedès: Cr. Sant Julia, 4
  • Oficina Hisenda a Barcelona: Pl. Doctor Letamendi, 13
  • Oficina Hisenda a Tarragona: Rambla Nova, 93
 3. El dia i l’hora concretats, caldrà que vagis a la oficina d’Hisenda amb un número de 9 dígits que et facilitarem, a banda del teu DNI en vigor i un certificat del Registre Mercantil relatiu al nombrament del representant (que t’haurem facilitat des de Gestingral)*.
 4. Des de Gestingral ens encarreguem de la resta del tràmit.

*En cas de ser una representació per poders i no per administador o similar, caldrà portar l’escriptura de poders amb clàusula especial.

 1. Cal tenir el DNI en vigor.
 2. Des de Gestingral, et demanem cita prèvia a les oficines d’Hisenda que tu desitgis. Les més habituals són:
  • Oficina Hisenda de Vilanova i la Geltrú: Cr. Cristòfol Raventós, 12
  • Oficina Hisenda a Vilafranca del Penedès: Cr. Sant Julia, 4
  • Oficina Hisenda a Barcelona: Pl. Doctor Letamendi, 13
  • Oficina Hisenda a Tarragona: Rambla Nova, 93
 3. El dia i l’hora concretats, caldrà que vagis a la oficina d’Hisenda amb un número de 9 dígits que et facilitarem, a banda del teu DNI en vigor i el contracte de constitució de la CB. Important: cal tenir en compte que en cas que en la constitució de la CB no s’especifiqui que tots els comuners són representants solidaris, caldrà que tots els partíceps de la CB es personin a les oficines d’Hisenda.
 4. Des de Gestingral ens encarreguem de la resta del tràmit.
 1. Cal tenir el DNI en vigor.
 2. Des de Gestingral, et demanem cita prèvia a les oficines d’Hisenda que tu desitgis. Les més habituals són:
  • Oficina Hisenda de Vilanova i la Geltrú: Cr. Cristòfol Raventós, 12
  • Oficina Hisenda a Vilafranca del Penedès: Cr. Sant Julia, 4
  • Oficina Hisenda a Barcelona: Pl. Doctor Letamendi, 13
  • Oficina Hisenda a Tarragona: Rambla Nova, 93
 3. El dia i l’hora concretats, caldrà que vagis a la oficina d’Hisenda amb un número de 9 dígits que et facilitarem, a banda del teu DNI en vigor i el contracte de constitució de la SCP. Important: cal tenir en compte que en cas que en la constitució de la SCP no s’especifiqui que tots els socis són representants solidaris, caldrà que tots els socis de la SCP es personin a les oficines d’Hisenda.
 4. Des de Gestingral ens encarreguem de la resta del tràmit.

Si tens altres qüestions, no dubtis a consultar-nos: