• La duració de la baixa és de 16 setmanes (tant pel pare, com per la mare), amb un increment de 2 setmanes en el cas de part múltiple.
  • S’haurà de tenir en compte que, com a mínim, les primeres 6 setmanes seran de descans ininterromput obligatori per la mare. Les 10 posteriors, es podran agafar consecutives o combinar amb la feina.

Aquesta prestació es pot sol·licitar fins als 3 mesos des del naixement del fill.

Es cobra el 100% sobre la base de cotització (Tenir una baixa laboral implica que no es pugui continuar facturant, ja que s’interpreta com una suspensió de l’activitat.).