L’assessoria Gestingral de Vilanova i la Geltrú (Garraf) explica els principals descuits que hi pot haver en en els esborranys de la Renda que envia Hisenda. ALERTA!!: n’hi ha de molt habituals que si no es revisen poden suposar importants quantitats de diners que el contribuent perd.

Quins són aquests errors més habituals d’Hisenda? Ho escoltareu per aquest ordre a l’entrevista que li van fer a Amadeu Pujol, administrador de Gestingral, al programa Emprefutur.cat de Canal Blau FM.

1-No practicar la deducció per naixement de fill
2-Oblidar-se de l’assegurança de la llar
3-No tenir en compte els lloguers
4-No abonar els 150 euros per viudetat

La gestoría Gestingral de Vilanova i a Geltrú (Garraf) explico los principales descuidos que puede haber en los borradores de Renta que envía Hacienda. ATENCIÓN!!: Hay errores muy habituales que si no se revisan pueden suponer importantes cantidades de dinero que el contribuyente pierde.

Cuáles son estos errores más habituales de Hacienda? Lo escucharán con el siguiente orden en la entrevista que le hicieron a Amadeu Pujol, administrador de Gestingral, en el programa Emprefutur.cat de Canal Blau FM.

1-No practicar la deducción por nacimiento de hijo
2-Olvidarse del seguro de hogar
3-No tener en cuenta los alquileres
4-No abonar los 150 euros por viudedad