Xavier Ribas, assessor de Gestingral, explica els canvis de la reforma fiscal respecte els socis de SL i SA. Atenció perquè a partir d’ara aquests socis hauran de facturar amb IVA a la societat enlloc de percebre un salari com fins ara.

Quan parlem de societats d’activitats professionals no només parlem de metges, arquitectes o advocats, per exemple, sinó també de dissenyadors traductors, informàtics, periodistes, agents comercials, etc.

Això obliga a que el soci s’hagi de donar d’alta a Hisenda com a professional i a presentar declaracions trimestrals d’IVA.

Necessites una assessoria a Vilanova?

Xavier Ribas, asesor de Gestingral, explica los cambios de la reforma fiscal respecto los socios de SL y SA. Atención porque a partir de ahora estos socios deberán facturar con IVA a la sociedad en lugar de percibir un salario como hasta ahora.

Cuando hablamos de sociedades de actividades profesionales, no solo hablamos de médicos, arquitectos o abogados, por ejemplo, si no también de diseñadores, traductores, informáticos, periodistas, agentes comerciales,…

Esto obliga a que el socio deba darse de alta en Haciendo como profesional y presentar declaracions trimestrales de IVA.

Necesitas una gestoría en Vilanova?