Decret Llei 39-2020

S’estableix una ajuda extraordinària i puntual en forma de prestació econòmica de pagament únic, per un import fix de 2.000 euros, que té per finalitat afavorir el manteniment de l’activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, ia les persones treballadores autònomes que formin part de microempreses (màxim 6 treballadors), davant els efectes directes o indirectes de les noves mesures adoptades per fer front a la Covidien-19 i de les derivades de la declaració d’estat d’alarma.

BENEFICIARIS:

Autònoms donats d’alta en el RETA o mutualitat alternativa (donats d’alta abans de l’1 d’octubre de 2020)
Autònoms que constituït una empresa amb personalitat jurídica pròpia, ja sigui unipersonal o amb altres socis
Persones sòcies de cooperatives que cotitzen al RETA o mutualitat alternativa

NO BENEFICIARIS:

Autònoms amb personalitat jurídica i persones sòcies de cooperatives si són més de 3 socis, o més de 6 persones sumant socis i treballadors (prenent com a referència la mitjana de 2019)
Autònoms que tinguin contractats a més de 6 treballadors (prenent com a referència la mitjana de 2019)
autònoms col·laboradors

REQUISITS:

Domicili fiscal a Catalunya
Alta al RETA o mutualitat alternativa de manera ininterrompuda
Darrera IRPF igual o inferior a 35.000 € (base imposable de la renda 2019)
Rendiment net de l’1 de gener a el 30 de setembre de 2020 no superior a 13.125 €

Les sol·licituds s’obriran el dilluns 9 de novembre a les 9: 00h.

Si necessites ampliar o aclarir algun dels punts que hem tractat en aquesta publicació ens pots enviar un correu electrònic, i un dels nostres assessors es posarà en contacte amb tu. Al telèfon 93 814 16 87 ens trobaràs de dilluns a dijous de 8h a 14h i de 15h a 17h i divendres de 8h a 14h.