S’hauran de presentar impostos, però es podrà ajornar el pagament.

*Finalment, sí s’ha ajornat la presentació d’impostos per a algunes empreses i autònoms.