En el Consell de Ministres d’aquest dimarts es van aprovar una sèrie de mesures que aquest matí han estat publicades al BOE, mitjançant el Reial Decret-llei 5/2023. Les principals novetats són les següents:

 • Nous permisos de conciliació laboral:
  • Permís retribuït per a cures de 5 dies a l’any (fins ara eren 2): es podrà utilitzar en cas d’accident o malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que necessiti repòs. Serà tant per a familiars de fins a 2n grau com també per a convivents encara que no siguin familiars.
  • Permís per causa de força major: serà per hores, i amb l’objectiu que els pares i mares puguin absentar-se del treball quan hi hagi motius familiars urgents, amb un màxim de 4 dies a l’any.
  • Permís per a la defunció de la parella de fet assimilat a la defunció del cònjuge.
  • Permís parental de 8 setmanes, que es podrà utilitzar de forma continuada o de forma discontinuada, a temps complet o a temps parcial, fins que el menor compleixi 8 anys.
  • El fet de la unió en parella de fet també donarà dret a 15 dies de permís retribuït, d’igual manera que ja passava en cas de matrimoni.
 • Avals per a la compra del primer habitatge:
  • Línia d’avals del govern d’entre el 20% i el 25% del valor per a l’adquisició del primer habitatge per a joves menors de 35 anys i amb ingressos de fins a 37.800€ anuals.
 • Extensió fins al 31 de desembre d’algunes mesures vigents que caducaven el 30 de juny:
  • IVA del 0% per alguns productes bàsics de la cistella de la compra.
  • Baixada al 5% de l’IVA per als olis i pastes alimentàries.
  • Ajudes al gasoil per a transportistes professionals, agricultors i ramaders: 0,10€/L fins el 30 de juny i 0,05€/L l’últim trimestre de l’any.
  • Ajudes per a professionals del transport que no tinguin dret al punt anterior.
  • Es prorroga la suspensió dels desnonaments en les mateixes condicions que ja eren vigents.