Sí, sempre i quan estigui ben informat que part del domicili és el domicili des del qual es presta l’activitat, indicant el nombre de metres quadrats afectats i indicant el percentatge d’afectació.