Restriccions Covid-19 vigents a Catalunya

ÚS DE LA MASCARETA

 • Ús obligatori de la mascareta (a partir dels 6 anys):
  • Al transport públic
  • En espais tancats
  • En bars i restaurants mentre no s’està menjant o bevent
  • A l’aire lliure, quan NO es pugui mantenir una distància mínima de 1,5 metres (excepte convivents)
 • Excepcions:
  • Per dificultat respiratòria, per discapacitat o dependència
  • Fent esport a l’aire lliure
  • En platges i piscines
  • A l’aire lliure si hi ha una distància mínima de 1,5 metres
  • En residències d’avis o de diversitat funcional, sempre que la taxa de vacunació sigui superior al 80% (no serà d’aplicació per a visitants)

PERSONES I REUNIONS SOCIALS

 • Les trobades i reunions no poden superar les 10 persones, llevat que es tracti de convivents, tant a l’interior com a l’exterior i en els àmbits públic i privat.
 • No es consideren incloses en la prohibició les persones que estiguin desenvolupant una activitat laboral.
 • Aquesta limitació no és aplicable al dret de manifestació i de participació política.
 • En les reunions que suposin la concentració de persones en espais públics no es permet consumir ni aliments ni begudes entre les 01.00 hores i les 06.00 hores.

BARS I RESTAURANTS

 • Horari màxim de tancament a les 00:30h (incloses la recollida a l’establiment i i la prestació de serveis a domicili).
 • Aforament:
  • En interiors, al 50%.
  • En exteriors, al 100%.
 • Màxim 10 persones per taula i amb 1,5 metres de distancia entre taules.
 • Per a les persones majors de 12 anys que vulguin accedir a l’interior dels locals i establiments, caldrà mostrar:
  • El certificat de vacunació. Consulta més informació fent clic aquí.
  • Una prova d’antígens negativa de les últimes 48 hores.
  • Una prova RT-PCR negativa de les últimes 72 hores.
  • El certificat de recuperació, per haver passat la Covid-19 en els darrers 6 mesos. Consulta més informació fent clic aquí.
 • El responsable de l’accés dels locals haurà de verificar el certificat o prova (podrà fer-ho des de l’aplicació oficial de la Generalitat).
 • L’ús de mascareta és obligatori mentre no s’està menjant o bevent.
 • En els establiments que no tinguin la llicència oportuna, no es permet cap activitat de ball.

COMERÇOS

 • Aforament al 70%.
 • No es permet la venda de begudes alcohòliques en establiments comercials entre les 22.00 i les 6.00 hores.

OCI NOCTURN, CONCERTS, FESTIVALS MUSICALS i SIMILARS

 • Tancament dels locals d’oci nocturn.

ÀMBIT CULTURAL

 • Aforament al 70% de:
  • Cinemes, teatres, auditoris, circs de carpa i espais similars.
  • Biblioteques, arxius, museus, sales d’exposicions, monuments i altres centres culturals, parcs d’atraccions i equipaments cívics.
 • Horari màxim de tancament a les 00:30h (amb 30 minuts addicionals per al desallotjament). El públic assistent comptarà amb el temps suficient per al retorn al seu domicili des del lloc de l’activitat cultural.
 • Tant per a les activitats a l’aire lliure com en espais tancats, els assistents han d’estar asseguts.

EQUIPAMENTS ESPORTIUS

 • Horari màxim de tancament a les 00:30h.
 • Aforament del 70% en instal·lacions i equipaments esportius.
 • Limitació a 10 persones, inclosa la persona monitora, d’activitat esportives no reglades.
 • Per a les persones majors de 12 anys que vulguin accedir a l’interior dels equipaments, sales i gimnasos, caldrà mostrar:
  • El certificat de vacunació. Consulta més informació fent clic aquí.
  • Una prova d’antígens negativa de les últimes 48 hores.
  • Una prova RT-PCR negativa de les últimes 72 hores.
  • El certificat de recuperació, per haver passat la Covid-19 en els darrers 6 mesos. Consulta més informació fent clic aquí.
 • El responsable de l’accés dels equipaments haurà de verificar el certificat o prova (podrà fer-ho des de l’aplicació oficial de la Generalitat).
 • Les activitats grupals en espais tancats es poden dur a terme sempre que, excepte en les piscines, es puguin desenvolupar amb mascareta.

ACTIVITATS RECREATIVES

 • Aforament al 50%:
  • Locals d’apostes, bingos, salons recreatius i de jocs per les activitats a l’interior.
  • Activitats lúdiques en espais tancats.

ACTES RELIGIOSOS

 • Aforament màxim del 70%.

Actualitzat el 20/01/2022. Mesures previstes fins el 27/01/2022, segons publicació del DOGC.

CONSULTA LES AJUDES ECONÒMIQUES COVID-19 VIGENTS A CATALUNYA