Any 2022 Base cotització Tipus cotització Quota cotització 
Mínima 960,60€ 30,60% 290,94€ 
Màxima 4.139,40€ 30,60% 1.266,66€ 
Any 2022 Base cotització Tipus cotització Quota cotització 
Mínima 1.234,86€ 30,60% 377,87€ 
Màxima 4.139,40€ 30,60% 1.266,66€ 

És la base per la qual tributem i, per tant, la que es tindrà en compte a l’hora de la jubilació, una baixa, etc. 

El percentatge que es paga sobre la base de cotització. 

L’import que es paga, és a dir, és l’import del rebut mensual de la Seguretat Social en concepte de cotització. 

Es perden les bonificacions (si n’hi hagués) i es pagaran recàrrecs i interessos (fins al 20%).  

  • Els autònoms que a 1/01/2022 tinguin 47 anys i una base de cotització inferior a 2.077,80€, no podran escollir una base superior a 2.113,20€.  
  • Els autònoms que a 1/01/2022 siguin més grans de 48 anys, només podran escollir una base de cotització entre 1.035,90€ i 2.113,20€. 
  • De la mateixa manera, els autònoms més grans de 50 anys que acumulin, com a mínim, 5 anys cotitzats, hauran d’escollir una base de cotització entre 960,60€ i 2.113,20€. 

L’objectiu d’aquestes limitacions és que els autònoms que hagin cotitzat amb una base mínima al llarg de la seva vida laboral, no augmentin les seves bases en els últims anys en actiu per rebre una pensió superior. 

 Mínima Màxima 
Quota autònom 960,60€ x 30,60% 

290,94€ 

4.139,40€ x 30,60% 

1.266,66€ 

Quota autònom societari 1.234,86€ x 30,60% 377,87€ 4.139,40€ x 30,60% 

1.266,66€ 

Autònoms més grans de 47 anys amb base cotització < 2.052€. 960,60€ x 30,60% 

290,94€ 

2.113,20 x 30,60% 

646,64€ 

Autònoms més grans de 48 anys. 1.035,90€ x 30,60% 

316,99€ 

2.113,20 x 30,60% 

646,64€ 

Altres FAQS que et poden interessar: