• Des de l’aprovació del Reial Decret Llei 3/2016, tant els autònoms com les societats poden ajornar el pagament dels següents models: 
    • Pagaments fraccionats d’IRPF (models 130 i 131) 
    • Impost de Societats (model 200) 
    • IRPF – Renda (model 100) 
    • IVA (model 303) à Només es podran aplaçar aquelles liquidacions d’IVA que facin referència a quotes d’IVA no cobrades. 
  • Per tant, els models que no es poden aplaçar son aquells en que actuem com a retenidors (model 111 – retencions de treballadors i professionals, model 115 – retencions de lloguers, model 123 – retencions de capital mobiliari), així com els pagaments a compte de l’Impost de Societats (model 202 o 222).