• Les despeses de subministraments tals com aigua, gas, electricitat, telefonia i internet, en un percentatge del 30% a la proporció dels metres quadrats de l’habitatge destinats a l’activitat, tret que s’emprovi un percentatge superior o inferior. 
  • Per exemple, en un immoble de 100 metres quadrats en que s’hagi informat a Hisenda que es realitza l’activitat en una de les estàncies que té un total de 15 metres quadrats, es podrà deduir el 30% de la proporció anterior: 15/100 = 15% del 30%, és a dir, el 4,5% dels imports de les factures. 
  • Caldrà tenir en compte el nombre de metres quadrats que es declaren com a activitat, a efectes del rebut d’escombraries comercials de cada ajuntament.