Estan obligades a presentar el model 720 totes aquelles persones físiques o jurídiques residents a territori espanyol, inclosos els establiments permanents i també les comunitats de béns, herències jacents i similars.