• Compres d’alimentació. 
  • Compres de roba. 
  • Tabac. 
  • Joies. 
  • Recàrrecs o sancions imposades per Hisenda o qualsevol altre organisme. 
  • Despeses que s’hagin produït en un període superior a quatre anys. 
  • Despeses realitzades en paradisos fiscals.