És una declaració al respecte dels béns i dels drets situats a l’estranger. És una declaració tributària de caràcter informatiu, és a dir, de la qual no resulta cap import a ingressar.