• Segons la normativa, es pressuposa un ús del 50% amb caràcter d’activitat i un 50% amb ús privatiu. Per tant, si ni contribuent ni administració demostren mitjançant proves un percentatge diferent, es permetrà la deducció del 50% de l’IVA del cost del vehicle (ja sigui en format renting, en format leasing, o en una compra al comptat) i del 50% de les despeses imputables al vehicle (gasolina, impostos, reparacions, assegurances, etc.). 
  • Es permet la deducció del vehicle turisme en determinades activitats, com per exemple en els casos d’agents comercials col·legiats. 
  • En el cas de furgonetes i vehicles de transport, es podrà aplicar la deducció del 100%, tant de l’IVA del vehicle com de l’IVA de les despeses.