• Els autònoms que a 1/01/2022 tinguin 47 anys i una base de cotització inferior a 2.077,80€, no podran escollir una base superior a 2.113,20€.
  • Els autònoms que a 1/01/2022 siguin més grans de 48 anys, només podran escollir una base de cotització entre 1.035,90€ i 2.113,20€.

L’objectiu d’aquestes limitacions és que els autònoms que hagin cotitzat amb una base mínima al llarg de la seva vida laboral, no augmentin les seves bases en els últims anys en actiu per rebre una pensió superior.

 MínimaMàxima
Quota autònom960,60€ x 30,60%

290,94€

4.139,40€ x 30,60%

1.266,66€

Quota autònom societari1.234,86€ x 30,60% 377,87€4.139,40€ x 30,60%

1.266,66€

Autònoms més grans de 47 anys amb base cotització < 2.052€.960,60€ x 30,60%

290,94€

2.113,20 x 30,60%

646,64€

Autònoms més grans de 48 anys.1.035,90€ x 30,60%

316,99€

2.113,20 x 30,60%

646,64€