Al sistema d’intercanvi d’informació sobre l’IVA (VIES), i es pot realitzar des del cens de l’Agència Tributaria (https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/ZZ09.shtml) o bé des del cens comú europeu (https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=es).