Sí, sempre i quan: 

  • S’hagin produït durant el transcurs del desenvolupament de l’activitat econòmica. 
  • Siguin sempre en establiments de restauració que se situïn fora del municipi on hi hagi la residència habitual. 
  • Siguin sempre en dies laborals o en els que s’estigui efectivament treballant. 
  • Es paguin amb targeta o qualsevol altre tipus de justificació electrònica (no es permet la deducció d’aquestes despeses pagades en efectiu). 

Fins a quins imports es poden deduir? 

  • 26,67€/dia si no es pernocta, és a dir, si es retorna a l’habitatge habitual 
  • 53,34€/dia si es pernocta fora del domicili, però es fa dins de territori espanyol 
  • 48,08€/dia si no es pernocta, és a dir, si es retorna a l’habitatge habitual, però la despesa d’àpat s’ha realitzat a fora de territori espanyol 
  • 91,35€/dia si es pernocta fora del domicili, i a més és fora del territori espanyol