• Sí, les despeses d’avions, autobusos, metros, etc. seran deduïbles sempre que aquests desplaçaments estiguin relacionats amb l’activitat desenvolupada, i es pugui demostrar documentalment aquest fet i es disposi de la corresponent factura. 
  • De la mateixa manera, si s’ha de pernoctar en un hotel o qualsevol altre tipus d’allotjament, sempre que es disposi de la corresponent factura.