Portafoli de Gestingral Comunicació

Disseny de logotip

Vídeos corporatius

Gestió de xarxes socials

Doctoralia

Dr. Alubierre

Espais Publicitaris

Elements físics